AR-15卡宾枪
发布时间:2011-05-24 浏览次数:

                                     AR-15卡宾枪

  在越战中,美军需要为突击部队配备短枪管步枪中丛林中使用,所以柯尔特公司开始在M16基础上研制M16卡宾枪。在民间,常常把各类AR-15/M16的卡宾枪型统称为CAR-15,即AR-15卡宾枪。